O nás učiteľoch

Verím, že nájdem Učiteľov:

Aktívnych tvorivých umelcov, ktorí si uvedomujú, že SPRÁVNE ZAMERANIE na PRÍSTUP k žiakom a SPOLUPRÁCA s nimi, sú nevyhnutné pri vytvorení PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA KREATIVITY a DôVERY k učiteľom. 

Usmievavých učiteľov, ktorých túžbou a úlohou, je žiakov INŠPIROVAŤ K MYSLENIU, POMÁHAŤ HĽADAŤ ĎALŠIE MOŽNOSTI, MOTIVOVAŤ, VYTVÁRAŤ veľa NOVÉHO a NEUSTÁLE SA ZLEPŠOVAŤ. 

Zaujímavých učiteľov, ktorí sa zaoberajú aj psychológiou, učia PRIRODZENÝMI a ZROZUMITEĽNÝMI METÓDAMI s autenticky blízkymi príkladmi bežného života. A najmä pomáhajú ŽIAKOM vytvárať zdravé SEBAVEDOMIE, objavujú a rozvíjajú ich SILNÉ STRÁNKY takým spôsobom, aby boli žiaci sami schopní VNÍMAŤ SVOJU JEDINEČNOSŤ.  
 

V každom veku sa môžeme naučiť niečo nové, aj hrať to, čo sa nám páči, pre ten príjemný pocit ŠŤASTIA Z PROCESU TVORENIA. :)