Dôležité myslenie

Uprednostňujem učiteľov s nasledovnými HODNOTAMI:

  • VZDELÁVANIE miesto vzdelania,  NEUSTÁLY RAST miesto diplomov 
  • PRÍJEMNÁ SPOLUPRÁCA pred autoritatívnymi rozkazmi 
  • TÚŽBU RÁSŤ miesto momentálneho "talentu"
  • PREPÁJANIE TEÓRIE S PRAXOU, využitie potrebných informácií a vedomostí k vytvoreniu realizovateľného plánu
  • PRAVÝ UČITEĽ JE svojim ŽIAKOM VĎAČNÝ za SKÚSENOSTI získané z PROCESu UČENIA
  • SLUŽBA ostatným so SPRÁVNYM PRIATEĽSKÝM PRÍSTUPOM a ÚPRIMNOU TÚŽBOU POMÁHAŤ