Ako začať?

Dnes...... Pochopením svojich možností.... Zábavnou realizáciou :)

Každý z nás má v sebe schopnosti naučiť sa čokoľvek. Máme v sebe potenciál nekonečných možností. Jediné čo sa musíme naučiť, je spôsob práce s ním a postupné rozvíjanie a rast schopností, ktoré sú nám dané.  

"S talentom sa nenarodíme dovtedy, pokiaľ ho v sebe nevytvoríme."

Ako začať? Aby sme ich schopnosti mohli rozvíjať, potrebujeme poznať AKO sa o ne máme starať. AKO fungujú schopnosti a AKO s nimi pracovať, AKÉ priaznivé podmienky potrebujú na rozvoj, AKÉ prostredie vytvoriť.

Pre hru na nástroj platí mimoriadne veľa pravidiel. Nie každý si to hneď uvedomí, vedia to len tí, ktorí sa jej dlhodobo venujú. Učiteľ potrebuje žiakov pravidlá hry nie len naučiť, ale aj postupne a systematicky ich používať v hre. Preto vytváram tvorivé pomôcky a hry priamo na hodine podľa reakcií žiakov. Tým sa zameriavam na odľahčienie ich množstva hravou formou a individuálne reagovať na porozumenie a prednosti žiakov.Pomôcky umožňujú žiakom spájať všetky typy pamäti (obrazová, sluchová, svalová) a hravou formou pochopiť pravidlá hudby hneď na hodine.

Základné pravidlá hry: (bez nich nie je možné hrať, pravidlá navzájom súvisia)

1. technika hry= stabilné sedenie, uvoľnené a pružné pohyby, aktívne prsty, používanie váhy, osamostatnenie rúk (

zámer: uvoľnená hra bez sily, bolesti, napätia)

2. hudobná predstava = hra hudby v čase (tempo, pravidelný pulz, presné delenie rytmu), orientácia na klaviatúre, v notovej osnove, v hudobnej forme skladby

Vychádzam z toho, čo už žiaci poznajú. Pridávam k nadobudnutým návykom nové, ktoré opakovaním automatizujeme. Všetko sa učíme postupne a pomaly,

 

Veľmi rada vám ukážem príjemné cesty ako začať objavovať umelecký potenciál, ktorý môže rozvíjať každý z nás  ;)