Služby

Ako prvé vám chcem v mojej metóde,spôsobe vyučovania, vysvetliť, že sa zameriavame len na to, ČO CHCEME:

  • na TVORIVOSŤ a KREATIVITU  (miesto súťaživosti o prvenstvo v konkurenčne -mysliacej spoločnosti ) 
  • SPOLUPRÁCU s úsmevom na tvári a SMIECH :))  
  • uprednostňujeme PRIRODZENÚ OSOBITOSŤ (miesto spoločenských masiek)
  • RADOSŤ Z INŠPIRAČNE ZDANLIVÝCH OMYLOV (bez pocitu viny z chýb)
  • na POCHVALU (premeníme výčitky)  . 

 

Hlavné, na čo neustále myslime je, že len VĎAKA CHYBÁM vytvoríme ešte NIEČO LEPŠIE ako sme pôvodne zamýšľali. Nebojme sa jednorázových omylov, vďaka nim rastieme. Všetko sa kontinuálne vyvíja a nič nezotrváva na jednom mieste, v zamrznutom stave. Robme každý deň všetko to, čo nás baví a napĺňa nás šťastím s bdelou pozornosťou na prichádzajúce stále lepšie príležitosti.

 

 Teším sa na ďalších záujemcov :)