Špeciálne služby

UMENIE je najlepším prostriedkom na efektívny spôsob MYSLENIA a RÝCHLEHO DOSAHOVANIA VÝSLEDKOV.

Práve v HUDBE sa prepájajú všetky 3 SCHOPNOSTI ČLOVEKA

 1. MENTÁLNE (myslenie, analýza
 2. DUŠEVNÉ (emotívne cítenie
 3.  FYZICKÉ (činnosť tela, pohyb). 

Práve tu vás chcem upozorniť a vysvetliť, čo všetko vám moje hodiny prinesú, čo všetko sa môžete naučiť:

 • pochopenie funkcií klavíra 
 • orentáciu na klaviatúre aj ako príprava na čítanie z nôt
 • vnímanie a cítenie metra a rytmu
 • praktické vysvetlenie a používanie techniky hry
 • správne zameranie pozornosti na cieľ 
 • pochopenie princípov hudby
 • sústredenie na dôležité body
 • postup cvičenia a programovanie
 • tvorbu hudobnej predstavy
 • prepájanie teórie s praxou cez pochopenie
 • kreativitu
 • vedomú automatizáciu pozitívnych návykov
 • dlhodobú pamäť
 • vnímanie grafického zápisu s logickou analýzou skladieb 
 • efektívne usmerňovanie pohybu
 • sebakontrolu pri cvičení a počúvaní pri hre
 • hru podľa sluchovej analýzy a spôsob rozmýšľania pri nej
 • budovanie sebavedomia
 • hru vašej obľúbenej hudby ( klasika, džez, tanečná, pop, filmová- i soundtracky)