Učím, učíš, učíme

Neučím svojich žiakov len hrať na klavíri, učím ich hlavne v hudbe myslieť. Vnímať hudbu prirodzeným spôsobom. Vysvetlením logických princípov a ich prepojením s príjemným prístupom a so správnym zameraním sa postup učenia neskutočne zrýchľuje, preto "Rýchlokurz"  Presvedčte sa sami  Teším sa na ďalších záujemcov.