Leimer- Gieseking metóda REFLEXIE

Veľmi sa stotožňujem s metódou Reflexia Karla Leimera a teším sa, že mám možnosť prekladať jeho dve knihy. Nasledovne vysvetlím princípy metódy, ktorých efektívne a účinné využitie je aktuálne aj dnes :) 

Tu sú:

  • rozvíjať racionálne svoju pamäť a racionálne podložená hra
  • schopnosť využívať rôzne spôsoby tónotvorby
  • relaxácia s pocitom uvolnenia svalov a úsporné narábanie so silami
  • výchova techniky pomocou myšlienkovej práce
  • vývin techniky a prirodzenosti prednesu vychádzajúca z bezpodmienečného rešpektovania notácie, s dôrazom na jej rytmus
  • spôsob cvičenia využívajúci vhodnú literatúru
  • systematický výcvik sluchu a pamäti
Je to veľmi podobná metóda mojej vlastnej :) S deťmi ju preberám hravým spôsobom cez komunikáciu, so staršími na základe prepájania známych vedomostí a informácií, a s dospelými na základe skúseností z bežného života ;)
 
Ak máte záujem vedieť viac, píšte a píšte :) Teším sa na Vás :)